O projekcie

Głównym celem SUSTRAINY jest badanie nowych trendów rynkowych w zrównoważonym zarządzaniu biznesem oraz dostarczenie kompleksowych wytycznych do ich wdrażania przez młodych przedsiębiorców.

Cele projektu:

  • Zdefiniowanie różnych podejść i koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz zapewnienie kompleksowej i dydaktycznej panoramy celów zrównoważonego rozwoju i związanych z nimi możliwych działań lub inicjatyw
  • Ocena poziomu wiedzy i kompetencji w danej dziedzinie
  • Opracowanie i udostępnienie narzędzi służących do wdrażania zrównoważonych modeli biznesowych
  • Zapewnienie wytycznych poprzez istniejące systemy oceny i certyfikacji
  • Wspieranie dostosowania praktyk biznesowych do celów UE w zakresie zrównoważonego i inteligentnego wzrostu, w szczególności do agendy zrównoważonego rozwoju na rok 2030
  • Ocena chęci przedsiębiorców do rozwoju ich modelu biznesowego.
Strona domowa

Rezultaty

Wytyczne dotyczące zrównoważonego rozwoju
Internetowy test oceniający umiejętności i wiedzę przedsiębiorców w zakresie zrównoważonego rozwoju
Panorama zrównoważonych praktyk biznesowych i narzędzie samooceny

Project partners